Lilium martagon

Lilium martagon

LILIUM MARTAGON L.

Martagon

Trồng cao 30 - 60 cm. Lá hình mác xếp thành xim. Nhiều hoa dạng dây chuyền, có mùi thơm màu hồng, có 6 lớp màng cong ra ngoài, điểm xuyết bên trong, mặt sau có lông tơ. Bông hoa. : VI- VIII. Nó mọc trong đồng cỏ và rừng cây từ đồng bằng đến 2200 m trên đất đá vôi.


Video: Lilium martagon