Nấm: Clitocybe geotropa

Nấm: Clitocybe geotropa

Lớp: Basidiomyomycetes
Tên khoa học: Clitocybe geotropa Bull .: Fr.) Quél.
Từ đồng nghĩa: Agaricus geotropus
Tên thường gọi: agotropic agaric

Đặc điểm hình thái

: 4-10 cm, thịt, lồi đầu tiên sau đó bằng phẳng, lõm ở trung tâm với một chút humbo, mịn, ẩm, màu vàng cam, có lề không liên quan.
Mang: dày, phân rã, xa, đầu tiên sau đó trắng kem.
Thân cây: 8-15 x 1,5-3 cm, đầy đủ, mạnh mẽ, mở rộng ở gốc, đồng màu với mũ.
Thịt: trắng, chắc, không vị, có mùi trái cây hoặc hoa oải hương.
bào tử: trắng.

Clitocybe geotropa (ảnh www.karlosnet.com)

Khả năng ăn được, môi trường sống và quan sát

Mối quan hệ với môi trường thực vật xung quanh: nấm hoại sinh.
Nó phát triển theo nhóm trên đồng cỏ và đồng cỏ vào mùa thu.
Tuyệt vời ăn được.


Video: Parasol Mushroom Identification, Macrolepiota procera